HJEMVi bidrar til et bedre miljø og ei bærekraftig framtid! 


TEBY  er spesiailister på teknikk i alle typer bygg. Våre medarbeidere har bred og lang erfaring fra alle relevante fagfelt som får bygg til å virke! Vi leverer alt av energi og klimaløsninger til både nye og eksisterende bygg - gjerne i form av en totalentreprise hvor vi tar ansvar for alt fra prosjektering  til leveranse og ferdig igangkjørte anlegg.


Som byggeier er du sannsynligvis mer opptatt av fornøyde leietagere enn kompliserte tekniske systemer. Derfor tar vi oss om ønskelig av drift og service på de tekniske anleggene slik at det i hele byggets livsløp sikres et sunt og komfortabelt inneklima - med minst mulig bruk av energi.


Vi benytter moderne digitale løsninger for overvåking og drift av de tekniske anleggene.  Vi kaller det behovsstyrt service. Effektivt for oss og kostnadsbesparende for deg som kunde. Som avtalekunde hos TEBY får du din egen dedikerte rådgiver som blir ditt faste kontaktpunkt og samarbeidspartner. Din rådgiver vil sørge for at dine tekniske anlegg fungerer optimalt - hver dag, hele året!
  


Kontakt oss: